پروژه چهاردخت چیتگر

95 تا 300 متراژ

نمای کلی

پروژه چهاردخت چیتگر منطقه ۲۲ توسط گروه مهندسی لوتوس، با مجموع زیر بنای ۱۴۵۱۶۶ متر مربع،در منطقه دریاچه چیتگر شهر تهران در حال ساخت است. این مجموعه شامل ۲۱ طبقه مسکونی و مجموعه ای از فضاهای رفاهی است که از این میان طبقه زیر زمین منفی یک شامل سالن بازی، سالن لیزرتگ، اتاق فرار، سالن بولینگ، استراحت پرسنل و خانه داری و فضاهای خدماتی مانند نگهداری از حیوانات، خشک شویی و سوپرمارکت می باشد، در مابقیطبقات منفی پارکینگ و سالن مهمان و تاسیسات قرار دارد همچنین در طبقه همکف مدیریت و استخر زنانه – مردانه و ۱۶ واحد مسکونی قرار دارد و مابقی طبقات به فضاهای مسکونی فلت در ۱۶ تیپ متفاوت اختصاص داده شده است و فضاهای رفاهی – فرهنگی مانند سینما و استودیو رقص و پیلاتس، لانژ، کافه و … تا طبقات چهارم در طبقات جایگذاری شده است.

کانسپ پروژه نهایی نیست

پروژه چهاردخت چیتگر لوتوس

این پروژه توســـط کارفرمای خصوصـــی، گروه ســـاختمانی لوتوس بـــرای طراحی به دفتـــر معمـــاری تغییر رونـــد طرح ارجاع شـــده اســـت. ایـــن پـــروژه در زمینی به مســـاحت پس از اصلاحی ۱۵۳۱۵مترمربع در شـــهر تهـــران، منطقه ،۲۲ نبـــش بلـــوار طبیعـــت، بلـــوار جوزانـــی واقـــع شدهاســـت.
در مجموعـــه پیـــش رو باتوجـــه بـــه قرارگیری در بافـــت مســـکونی- تجاری منطقـــه ۲۲ و مجاورت با منطقه رو به رشـــد و همســـایگی هـــای صنعتی، طراحـــی به صورتـــی اتفاق افتاده کـــه امکان فراهم کـــردن میـــزان قابل توجهـــی از فضاهـــا و خدمات رفاهـــی بـــرای واحد های مســـکونی با امـــکان دید بـــه دریاچه فراهم شـــود. مجموعـــه حاضـــر دارای ۲۱ طبقه مســـکونی و ۷ طبقه زیـــر زمین، به عالوه تعدادی واحد مســـکونی در همکـــف به همـــراه فضاهای رفاهـــی، در طبقات زیـــر زمیـــن و همکف و بخـــش هایـــی از پنج طبقه اول می باشـــد.

پروژه طبیعت منطقه 22

واحدهـــای مســـکونی اسن ساختمان در گـــروه واحدهـــای فلـــت آپارتمانـــی طبقه بندی میشـــود کـــه واحدهای فلت هر کـــدام دارای پالن مختـــص به خود میباشـــد.
رســـته ای از واحـــد های فلت حیـــاط دار در همکف پروژه جانمایی شـــده اند.

ساختمان چهاردخت منطقه۲۲ شامل:

 • ۳۵۴ واحد مسکونی شامل ۱۶ تیپ واحد فلت
 • ۲۱+۱۰۹۰ عدد پارکینگ
 • فضای مسکونی به مساحت ۷۳۴۲۱ متر مربع
 • فضای خدماتی – رفاهی به مساحت ۸۳۷۵ متر مربع
 • فضای ارتباطی به مساحت ۲۲۹۶۷ متر مربع
 • فضای انبارها به مساحت ۳۰۵۸ متر مربع
 • فضای تاسیسات مکانیکی و الکتریکی به مساحت ۳۵۳۱ متر مربع
 • فضاهای مسکونی شامل پذیرایی، نشیمن، آشپزخانه، اتاق خواب، سرویس بهداشتی و حمام و تراس می باشد.
 • زیر بنای کل مسکونی قابل فروش ۷۳۴۲۱ متر مربع می باشد.

پروژه طبیعت منطقه 22

ســایت پروژه چهاردخت چیتگر نبــش بلــوار طبیعـت و جوزانـی در یـک بافـت مسـکونی، تجـاری، تفریحـی در منطقـه ۲۲ واقـع شدهاسـت. لکـه هـای مهــم شــهری واقــع در محــدوده همســایگی پــروژه شـامل دریاچـه چیتگـر، کافـه و رسـتورانهای باملنـد ، پــارک و ایــران مــال مــی باشــد. همچنیــن پــاهــای پیرامونــی پــروژه شــامل بــرج ســاختمانهای مسـکونی اسـت.

موارد مشابه:

برج های دوقلو میکا

پروژه تندیس اقاقیا چیتگر

مالک یا سازنده:
گروه مهندسی لوتوس
آرشیتکت:
گروه طراحی شیفت

جزئیات

 • مساحت زمین:
  95 تا 300 متراژ
 • وضعیت ملک:
 • سبک طراحی:
  مدرن

امکانات

 • Dance Studio
 • اتاق فرار
 • پارکینگ
 • پنجره های قدی
 • پیلاتس
 • تهویه هوا
 • جاده سلامتی
 • جکوزی
 • حیاط سرسبز
 • خانه داری
 • خشکشویی
 • خودپرداز
 • داروخانه
 • دوچرخه سواری
 • رستوران
 • روف گاردن
 • سالن اجتماعات
 • سالن بازی
 • سالن بولینگ
 • سالن سینما
 • سالن ماساژ
 • سوئیت خدمتکار
 • سوپرمارکت
 • سونای بخار
 • سونای خشک
 • شوت زباله
 • فضای نگهداری حیوانات
 • کارواش
 • کافی شاپ
 • گالری
 • لابی من ۲۴ ساعته
 • لانژ
 • لیرز تک
 • واحد موسیقی
 • وله پارک
 • یوگا

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسید “پروژه چهاردخت چیتگر”

Rating

املاک مشابه